profile

Sesuai amanat perundangan, peran dan fungsi tim penggerak PKK dalam rangka pembangunan masyarakat dengan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, mandiri, setara dan berkeadilan gender.

TP PKK yang telah dilantik ini nantinya akan menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan keluarga yang tertuang dalam 10 Program Pokok PKK. Seusai pelantikan, Ketua TP PKK yang baru Hj. Peni Yulianingsih menegaskan akan mengedepankan profesionalisme dalam memajukan Gerakan PKK.


LINK TERKAIT